15 Kasım 2010 Pazartesi

MEDLERİN DİLİ

Medler, İrani bir halk olarak bilinir. Oysa, bu halk, Pers kavimleriyle sonradan kaynaşmıştır. Med dili üzerine yapılan araştırmalar bu dilin Türkçe'ye yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin Med dilinde fiil cümlenin sonundadır. İsimlerde cins gözetilmez (eril / dişil ayrımı yoktur). Eklemeli dildir.

Hiç yorum yok: