5 Mayıs 2014 Pazartesi

BİZANS

Bizans adı halk arasında kullanılagelmiştir. Önceleri, bugünkü Topkapı sarayının bulunduğu bölgeye M. Ö. 667 yılında Yunanistan’dan gelen Megaralı Yunanlılar kurdukları kente “Byzantion” adını vermişlerdi. Bu adın, “Byzas” adlı  krallarıyla bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Yüzyıllarca “Doğu Roma” denilen ülkeye “Bizans” denmesi İmparator Herakleios devrinde (610 – 641)  gerçekleşmişti. Doğu Romalılar İstanbul’un fethine kadar Yunanca konuşuyorlardı ama kendilerini Romalı olarak görüyorlardı. Bizans adını, 16. Yüzyılda Alman hümanist Hieronymus Wolf (1516 – 1580) da kullanmıştır. Bu ad, daha sonra, giderek yaygınlık kazanır.
Doğu Roma’nın kurucusu olan İmparator Konstantin I, bugün adı İstanbul olan kente, “Nova Roma” (Yeni Roma) adını vermişti. Ölümünden sonra, bu kent, kendi adıyla anıldı ve buraya “Constantinopolis” denildi. "İstanbul" adı da bunun, ağızlarda değişmiş halidir.

Byzantion için basılan ilk paralarda gerek Sasaniler zamanında, gerek daha sonra Roma İmparatorluğu zamanında, amblem olarak ay ve yıldız kullanılmıştır.Hiç yorum yok: