31 Ekim 2010 Pazar

TAYYİB TABUDAN GELİR

İbranice, Süryanice, Arapça gibi dilleri kapsayan Sami dilleri, eski çağlarda konuşulan Akkadca'dan evrilmiştir. Sami dilleri diğer dillere nazaran değişime en dirençli dillerdir. Binlerce yıldır çok az değişmiştir. Örneğin Akkadlar zamanında köpek anlamına gelen "kalbu", bugün "kelb" olarak kullanılmaktadır. "İyi" anlamına gelen Arapça "tayyîb" kelimesi ise Akkadlar zamanında "tâbu" olarak söyleniyordu. "Qanu tâbu" ise, yılanyastığıgillerden eğirotu (acorus calamus) bitkisiydi. Galatya'nın kuzeyinden (Ankara dolayları)Hindistan'ın batısına kadar olan coğrafyada rastlanırdı.

Hiç yorum yok: