10 Ekim 2010 Pazar

ARAPÇA, YAŞAMSAL BESİNLERİNİ UGARİT’TEN ALDI

Fenike uygarlığının en önemli merkezlerinden Ugarit, zamanının bilginlerini bir araya getirmiş bir kentti. Sümer yazıları, bilgileri, edebiyatları da Ugarit’e taşınmıştı. Burası bilim ve kültür merkeziydi, bilgiye ve öğretime önem veriliyordu. Öyle ki, Ugarit'te bilginler, Diderot’dan asırlar önce, ansiklopedi hazırlama çalışmaları yapmışlardı. Yabancı dil öğretimine de önem veriyorlar ve yeni yazı metodları üzerine kafa yoruyorlardı.

Ras Şamra kazılarında, Ugarit / Kenani dilinin alfabesinin kazılı olduğu çömlekler bulundu. Bu çömleklerin üzerindeki alfabenin incelenmesi sonunda, sıralamasının bugünkü Arapça’nın sıralaması ile benzer olduğu fark edildi. Böylece Arap alfabesinin kökleri daha da anlaşılır oldu. Çömlekler de alfabe öğretiminde kullanılıyordu. Belki de her birinin içine, adı üzerinde yazılı olan harf ile başlayan erzak konuyordu. Böylece alfabe öğretimi daha kolay olabilirdi.

Ugarit dilinde bugüne kadar 1276 isim saptanmış durumda. Bunların arasında 1000’e yakın bölümü yani çoğunluğu bugün hâlâ Arapça’da kullanılmaktadır.

Bir diğer ilginç saptama da, Ugarit dilindeki alfabe diziliminin Yunan alfabesinin dizilimine de benzemesi. Böylece Yunan alfabesinin Süryani kökenli olabileceği yolundaki teori bir eksi daha alıyor. Yunanların alfabeyi Fenikelilerden öğrendikleri bir kez daha açık şekilde öne çıkıyor.

Hiç yorum yok: