11 Mayıs 2010 Salı

YARA SARMA NASIL SEMPATİ OLDU?

Dilimize batı dillerinden giren “sempati” sözcüğünün kökeni, eski Yunanca’daki “syn” + “pathos” bileşik sözcüğüdür. “syn” , “ile”, “pathos” ise “acı çekme” anlamındadır. Eski zamanlarda hekimler, kanayan yaraların üzerine bez sarar, böylece kanı durdururlarmış. Bundan dolayı yaranın kanının bulaştığı bezde bir hikmet olduğunu sanırlarmış. Yaraya sarılan bez, acıyı çektiği/paylaştığı için, akan kanın durduğunu, yaranın da böylece iyileştiğini düşünürlermiş. Bu işleme de “sympaschein” (acı çekme ile) derlermiş. Bu sözcük, batı dillerine sympathize (ing), sympathiser (fr) (kanı kaynamak, uyumlaşmak) olarak geçmiştir. “Sempati” de, bu eylemin isim halinde türetilmişidir.

Hiç yorum yok: