19 Mart 2013 Salı

SUFÎNİN KILIĞI ANA AD OLMUŞ

Tasavvuf akımının sürdürücüleri, önde gidenleri için söylenen “Sufî” sözü nereden çıkmıştır?

Orta Asya’daki sufileri incelemiş olan Rus araştırmacılar, bu adın, bir yünlü giysi olan “sof”tan geldiğini yazarlar.

İslamiyetin yayılması ile Arap olmayanların da dine katılması kültür çatışmalarını getirmişti. Bu durumda Emevîler zorbaca davranışlar göstermişler, Arap olmayan halklarda da bu duruma karşı bir tepki birikimi oluşmuştu. Abbasîler döneminde de durum çok düzelmeyince, dinin siyasete alet edilmesine ve baskı aracı olarak kullanılmasına karşı duruş takınan bazı din alimleri kendilerini maneviyata adadılar. Bunlar, üstlerinde “sof” denen yünlü bir giysi taşıdıkları için onlara “sufî” dendi. Sof , ince yün ipliklerden el ile dokunan bir kumaştır. Orta Türkçe kaynaklarında geçer.

Sufî adının filozofi (philo+sophie) bileşik adındaki “sophie” adından çıktığı varsayımı vardır. “sophie”nin geldiği “sophos” kelimesi eski Yunanca’da bilgelik, bilgi anlamındadır. Ancak Yunanca’ya yabancı bir dilden geçmiş olduğu yönünde görüşler vardır.

Hiç yorum yok: