26 Aralık 2009 Cumartesi

KURT TOTEMLİ HALKLAR: PELAGLAR, ETRÜSKLER, TÜRKLER

Pelag halkı, Adile Ayda'nın savıyla Bulak halkı, ön-Türklerdendi ve atalarından birinin tanrılara çocuk kurban ettiği için kurda dönüştüğüne inanıyorlardı. Athena için Yunanlar Pelagların tanrıçası derler. Ancak, tarih kaynakları, Pelagların çok tanrılı bir dine inandıklarını yazmaz, tam tersi, animisttirler. Athena onlar için boy simgesi olabilir. Bazen pars, bazen kurt ile birlikte gösterilir. Pelaglar, bugünkü Yunanistan'ın iç kesimleri ile Batı Anadolu'da yaşarlardı. Buraların ilk halklarıydı.
Etrüskler de kurttan geldiklerine inanan bir halktı. Eski sanat eserlerinde Roma'nın kuruluşunu simgeleyen Romus ve Romulus kardeşler, bir dişi kurttan süt emerken görülürler. Etrüsklerin Batı Anadolu'dan göç ettikleri biliniyor.
Türkler ya da Çinlilerin deyişiyle Tu- kiü'ler, A-se-na denen ailedendiler. Bazı kaynaklarda da A-şi-na denir buna. Türklerde de Asena dişidir, simgesi de bazen kurt, bazen parstır. Tu -kiü'ler, Hunların atası olan Hiong-nuların özel bir koludur.

Hiç yorum yok: